<![CDATA[boeken & e-books - Blog]]>Mon, 20 May 2024 10:46:47 +0200Weebly<![CDATA[Vlo]]>Sat, 06 Apr 2024 12:23:58 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/vloUit het boek "Wanneer jij er niet geweest was"
Iedere keer dat mijn hond en ik langs een rollator lopen denk ik terug aan mijn lieve vriend met zijn hondje Vlo. 
[......]
Ik ken de man doordat hij ooit heeft aangeboden mijn hond “rollatorles” te geven. Loop maar gewoon met ons mee, zei hij eenvoudig. Het bleek de beste manier te zijn voor een hond om te ervaren dat rollators niet grommen of bijten.


Toen ik hem aan het einde van de rollatorles bedankte, begonnen zijn wangen te bibberen, zijn blik werd troebel. Weet je, zei hij, op mijn leeftijd voel je je vaak zo nutteloos. Het is daarom zo fijn wanneer ik eens een ander kan helpen. Toen was ik het die wat bibberig werd.


Uit Reflectie:
De man achter de rollator en zijn hondje zijn niet wat je ziet, zij zijn niet een oude man met een slepend been en een kleine hinkende hond, maar zij zijn wat zij zijn: een vriend met zijn hond.

]]>
<![CDATA[March 30th, 2024]]>Sat, 30 Mar 2024 09:22:06 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/march-30th-2024<![CDATA[Bob uit "Wanneer jij er niet geweest was"]]>Sat, 30 Mar 2024 09:13:46 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/bob-uit-wanneer-jij-er-niet-geweest-was[....]

Ik liep naar de mand waar Bob lag, onze trouwe, ouwe Bob. Ik keek in zijn lieve verstandige ogen, een brok in mijn keel. Hij stond op, liep vastberaden naar mijn man. Bob ging voor hem zitten, legde een poot op zijn knie. Zijn blik zei, ik weet wat je voelt, ik begrijp je. Pas toen keek mijn man op. Zijn ogen gingen naar Bob, toen naar mij.  Kom eens bij ons zitten, zei hij. Dan kunnen wij met Bob bespreken hoe wij deze laatste maanden zo fijn mogelijk voor jullie kunnen maken. 
Afbeelding


Illustratie: Niek Schuil
Reflectie:

Mensen verstoppen hun gevoelens met succes achter welgekozen woorden, maar deze strategie is tegenover honden zinloos. Het vermogen van honden de gedachten en gevoelens van mensen te lezen, doet ons beseffen dat naast woordentaal ook lichaamstaal een volwaardige taal is. Dit nodigt de mens uit om na te denken over hetgeen ons lichaam zegt, zodat wij weten welke boodschappen wij uitzenden. Het geeft ons een andere wijze van communiceren, directer, natuurlijker.
Wanneer mensen overspoeld worden door emoties en weerloos staan tegenover verdriet of angst, is het de hond die trefzeker weet wat hij moet doen om zijn mensen te zeggen wat voor hen onzegbaar is.  
]]>
<![CDATA[Angsttolerantie]]>Sun, 11 Feb 2024 14:24:25 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/angsttolerantieOnze mate van stabiliteit kunnen wij bewust vergroten door ons te verdiepen in het belang van angsttolerantie. Dit houdt in het waarnemen van angsten en een goede omgang daarmee. Het betekent ook het vermogen, spanning als gevolg van angsten te verdragen en daardoor situaties die angst veroorzaken, in de ogen te zien en niet uit de weg te gaan. 

Het houdt tevens in het vermogen risico’s goed in te schatten en daardoor onnodige risico’s te vermijden, dus het verkrijgen van een juiste balans tussen moed en voorzichtigheid.
Angsttolerantie is geen eigenschap, maar een vaardigheid. Dat betekent dat angsttolerantie kan worden geleerd of versterkt. Het is een begrip uit de wereld van het bedrijfsleven, maar is even toepasbaar op een mens-hond verhouding. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de mens kan worden gezien als de leidinggevende van zijn hond.

Hoe beter een mens om kan gaan met angsten, des te meer is een mens in staat om angsten te zien als een goede katalysator voor het ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten en het verwerven van innerlijke rust en zekerheid.

Twee aspecten kunnen ons daarbij helpen: ten eerste de bereidheid om fouten te accepteren en daarvan te leren, en ten tweede een sterk mens-hond team.
]]>
<![CDATA[February 03rd, 2024]]>Sat, 03 Feb 2024 07:49:26 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/february-03rd-2024<![CDATA[Word de mens waar jouw hond je voor houdt]]>Sat, 03 Feb 2024 07:20:29 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/word-de-mens-waar-jouw-hond-je-voor-houdtRust, vertrouwen, stabiliteit, positieve energie zijn wel de belangrijkste elementen voor een optimale mens-hond verhouding en dus voor een gelukkige hond. Dit alles vergt oefening, moed en doorzettingsvermogen.

Laten wij beginnen met een iets gemakkelijker, maar eveneens essentieel aspect: zo te leren communiceren dat onze hond ons begrijpt. Wanneer wij ons bezig houden met de betekenis voor onze hond van lichaamstaal, dan wordt duidelijk dat wij ons vanuit het perspectief van onze hond vaak merkwaardig gedragen. Wij gaan ervan uit dat onze hond ons wel begrijpt, terwijl wij op een wijze communiceren die voor onze hond totaal vreemd is.

Allereerst een paar voorbeelden uit de praktijk. Wij mensen kunnen op eenvoudige vragen van onze hond als “ja?” of “mag ik?” zo antwoorden dat een hond er niets van snapt.
“Nee, we gaan nu niet wandelen, misschien vanmiddag tenzij het regent” of
“Nou goed dan, omdat het zondag is. Maar morgen mag je niet op het bed, hoor!”

Door te gaan denken vanuit de wereld van onze hond en vanuit zijn begripsvermogen verschuift als vanzelf het perspectief waarmee wij een situatie beoordelen.
Wij mogen het gebruikelijke uitlaatrondje dan soms wel wat saai vinden, maar wij gaan begrijpen dat dit rondje voor onze hond een belangrijke nieuwsbron vormt. Snel doorlopen door onze hond bij een bijzonder lekker ruikend stukje gras of takje mee te trekken is even frustrerend als iemand de krant uit handen te trekken die net een spannend artikel aan het lezen is.
 Voor onze hond is dat rondje allerminst saai, net zomin als iedere dag het lezen van dezelfde krant voor ons saai is.
Illustratie van Niek Schuil uit "Het kompas voor je hond ben jij"
(
https://www.hofkes.ch/het-kompas.html)
]]>
<![CDATA[Het kompas voor je hond ben jij]]>Fri, 26 Jan 2024 13:30:34 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/het-kompas-voor-je-hond-ben-jij7186766Heeft de één gewoon meer geluk dan de ander? Of gebeurt alles in het leven volgens een bepaalde, goddelijke voorzienigheid? Dan wel is het jouw mindset die je hond tot de verstandigste, gemakkelijkste, gehoorzaamste hond heeft gemaakt die je je ooit had kunnen wensen?
Dat zijn terechte vragen die bij ons kunnen opkomen wanneer onze hond zich anders ontwikkelt dan we hadden verwacht. Vragen waar ieder een duidelijk antwoord op wil hebben.

In dit ebook vind je dat antwoord.

Beleef het avontuur dat hond heet!

Dit boek biedt alle informatie die kan bijdragen aan een perfect hond-mens team, het team waarvan je je hele leven hebt gedroomd. De accenten liggen niet op het trainen van je hond, maar op hetgeen je zelf kunt doen. Dat is veel en veel meer dan je ooit had kunnen denken.
Al lezende zul je steeds meer overtuigd raken van de juistheid van het standpunt dat de hond verandert wanneer zijn mens verandert.
]]>
<![CDATA[January 03rd, 2024]]>Wed, 03 Jan 2024 16:46:34 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/january-03rd-2024<![CDATA[Tegenwind doet de vlieger rijzen]]>Sun, 26 Nov 2023 14:02:24 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/tegenwind-doet-de-vlieger-rijzenOf: de kunst van fouten te leren.

Wij mensen maken fouten, hetzij doordat wij onze hond niet goed “lezen” en als gevolg daarvan een situatie niet goed inschatten, hetzij doordat wij onvoldoende zekerheid en rust uitstralen. Op dat moment krijgen wij te maken met het fenomeen dat in de psychologie „negativity bias“ wordt genoemd. Dit betekent dat negatieve belevenissen een aanzienlijk sterker effect op ons hebben dan positieve, ook wanneer de intensiteit van beide belevenissen gelijk is. Hetzelfde geldt voor gedachten en gevoelens. Zo kan het gebeuren dat wij lang blijven tobben over een op zich onbeduidende fout, terwijl vreugde over een succes van korte duur is.   

Wanneer wij weten waarom onze hersens op deze manier reageren op negatieve ervaringen en gevoelens, is het makkelijker om het effect te accepteren.

De verklaring is eenvoudig: het voorkomt dat wij gevaar onderschatten. Ons brein signaleert het negatieve, het gevaar, nadrukkelijker en het gevolg is dat wij direct reageren, in zijn meest primitieve vorm door weg te hollen. Zouden de mensen niet al eeuwen lang gevaar hebben ontweken, dan zou de mensheid reeds lang geleden uitgestorven zijn.

Het gevolg is echter ook dat mensen zich angstig of onzeker kunnen gaan voelen en daardoor gaan leven in een permanente “vecht of vlucht” modus.

Dan is het tijd voor een andere visie: elke fout is een kans om de oorzaak te analyseren, dankbaar te zijn voor het inzicht, diep adem te halen en verder te gaan. Leren is immers een kwestie van doen, dingen proberen, fouten maken en doorgaan, terugkoppelen en beter worden, stap voor stap.

Voorts kan meer inzicht ertoe leiden dat wij voorzichtiger worden met hetgeen wij zeggen, meer begrip krijgen voor het effect van een onnadenkend uitgesproken hard woord of kritiek op een ander en aldus onze sociale intelligentie vergroten. Het maakt ons milder tegenover ons zelf, een ander en tegenover onze hond.

Dat laatste vooral. Onze hond nodigt ons elke dag opnieuw uit het goede voorbeeld te geven. Zo groeien hond en mens samen.
]]>
<![CDATA[November 26th, 2023]]>Sun, 26 Nov 2023 14:02:09 GMThttp://www.hofkes.ch/blog/november-26th-2023