Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


actueel


Als warm-up, een oud, maar altijd weer nieuw thema: hoe werkt ons denkproces?

Dank zij Daniel Kahneman en het beroemde voorbeeld van de gofstick en de golfbal weten wij dat wij allen geneigd zijn tot snel denken, veel meer dan tot rationeel denken. Dat geeft, inderdaad, te denken.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat mensen geneigd zijn tot snel beslissingen nemen en snel conclusies trekken en slechts zeer zelden bereid zijn tot "langzaam denken", daar dit veel meer moeie kost doordat men zichzelf moet dwingen fouten in de eigen redenering op het spoor te komen. Intuitief handelen ligt ons veel meer en dat is tot op zekere hoogte goed. Wanneer wij bij het zicht van een op ons toekomende leeuw rustig gaan overdenken wat de beste strategie is - wegrennen of hulp roepen - is de leeuw al bij ons en hoeven wij niet meer te kiezen. Wij rennen dus voor ons leven. Er zijn echter keuzen en beslissingen waarbij het wel loont om de val van het snelle, intuitieve denken te vermijden.

Wilt u uw denkwijze testen? Hier dan het klassieke voorbeeld van Kahneman: Indien een golfstick en een golfbal samen 110 Franken kost en het verschil tussen de golfstik en de golfbal 100 Franken bedraagt, wat kost dan alleen de golfbal?
Meer info vindt u hier.

   
 

Masseneinwanderungsinitiative

Sinds begin 2014 is het zeer knap door de Zwitserse stemgerechtigden aangenomen Masseneinwanderungsinitiative, kortweg MEI genoemd, niet meer uit het politieke debat weggeweest. Aan de ene kant staat de wens het aantal emigranten drastisch te verminderen, aan de andere kant bestaat niet alleen de wens, maar ook de economische noodzaak de verdragen tussen Zwitserland en de EU, die Bilateralen, te behouden. Tot deze verdragen behoort het Freizügigkeitsabkommen, dus het verdrag waarmee geregeld is dat EU-burgers het recht hadden in Zwitserland te wonen en/of te werken.

Nadat de Nationalrat tot een besluit is gekomen, is in het laatste kwartaal van 2016 de Ständerat aan de beurt. De uitkomst is onzeker. De prijs voor een juiste omzetting van de MEI is hoog: het verlies van de toegang tot de EU-Binnenmarkt. Indien dit aldus in een wet wordt omgezet, wordt emigratie naar Zwitserland voor EU-burgers beduidend minder eenvoudig. 

Indien u over dit - complexe - probleem vragen hebt, kunt u deze richten aan em@hofkes.ch.

   
 

Eigenmietwert of Valeur locative

Iedere eigenaar van onroerend goed in Zwitserland heeft te maken met de Eigenmietwert of valeur locative. Dit begrip heeft betrekking op een bedrag dat aan de eigenaar van onroerend goed wordt toegerekend als fictief belastbaar inkomen. Het bedrag wordt door een kantonale expert vastgesteld en wordt geacht overeen te komen met het bedrag dat de eigenaar als huur had kunnen ontvangen. Veel eigenaren ervaren een dergelijke belasting als onterecht en onredelijk, daar het wordt gezien als een dubbele belasting. Onlangs is dan ook een hernieuwde poging gedaan om deze belasting af te schaffen. Indien u zich wilt verdiepen in de argumenten, kunt u klikken op Eigenmietwert.

Tot het jaar 2016 blijft de situatie echter zoals deze is. Niettemin is deze petitie ook reeds nu van belang, daar met het eventueel afschaffen van de Eigenmietwert, ook de aftrek van hypothecaire rente vervalt. Een vervroegde aflossing van een hypotheekschuld is evenwel in de meeste gevallen ofwel onmogelijk ofwel met hoge kosten verbonden.

Zie hier het meest actele bericht met betrekking tot een mogelijke systeemwisseling in relatie tot de Eigenmietwert: systeemwisseling Eigenmietwert.

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina