Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
- Hasliberg
- Netzwerk Hasliberg
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


netzwerk hasliberg


In de gemeente Hasliberg werden, zoals in vele andere toeristisch geliefde gebieden, tot het Zweitwohnungsinitiative in 2012 vele tweede woningen en vakantiehuizen gebouwd. Er was voldoende vraag en beperkingen op het gebied van de ruimtelijke ordening waren er nog niet. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een bestand aan tweede woningen van circa 60 procent ten opzichte van het totale bestand aan woningen. Dat betekent weer dat als gevolg van het Zweitwohnungsinitiative sinds 2012 alleen nog personen met woonplaats in de gemeente Hasliberg een bouwvergunning kunnen verkrijgen. Voor diegenen die werkzaam waren in de bouw, was dit een harde slag. Als reactie op de onvermijdelijk geachte economische teruggang als gevolg van afnemende bouwactiviteiten heeft de gemeente het project Zukunft Hasliberg gestart. 

In dit project zijn zowel eigenaren van tweede woningen als de in de gemeente woonachtige burgers betrokken. De activiteiten beperken zich geenszins tot de bouwnijverheid, maar hebben ook betrekking op doelstellingen die allen betreffen, zoals de bouw van een zogeheten Mehrgenerationenhaus.

Voor vele Haslibergers is het essentieel te weten dat zij zo nodig kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, waar niet alleen service naar behoefte wordt geboden maar, wellicht belangrijker, waar ieder deel kan blijven nemen aan het sociale leven.

Voor hen die woonplaats hebben in de gemeente dan wel zullen nemen, is het echter nog steeds mogelijk in de gemeente Hasliberg hun wens van een eigen huis te realiseren. De gemeente heeft de percelen die in beginsel bebouwd mogen worden, in kaart gebracht. Per "Haslidorf" zijn de bouwpercelen overzichtelijk aangegeven, zodat u snel kunt zien waar deze percelen zich in de gemeente bevinden. 

 
  Door middel van de kosteloos te laden Haslitaler App zijn bewoners, eigenaren van tweede woningen en zij die als vakantiegangers Hasliberg hebben leren kennen en waarderen, nog beter en sneller met elkaar verbonden.  
      
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina