Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
- Toerisme
- Politiek
- Ruimtelijke ordening
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


ruimtelijke ordening


Beziet men de ontwikkeling gedurende de laatste tien jaar, dan moet worden vastgesteld dat de bebouwde ruimte sterk is toegenomen en de open ruimten zijn afgenomen, in sommige delen van Zwitserland zelfs aanzienlijk. Het Bundesamt für Statistik heeft in een brochure de ontwikkeling van de ruimelijke ordening, de Raumplanung, inzichtelijk gemaakt.

Door te klikken op Fakten und Zahlen komt u op de site van het Bundesamt für Raumentwicklung waar u zowel aktuele als ook voor de langere termijn belangrijke onderwerpen op eenvoudige wijze behandeld vindt, voorzien van duidelijke grafiken. 

Zo krijgt u snel inzicht in de ontwikkeling van het gebied waar u woont of waarin u geinteresseerd bent. Het nemen van besluiten inzake ruimtelijke ordening behoort grotendeels tot het gebied waarop ieder kanton autonoom is. Dit verklaart mede de grote verschillen tussen de kantons onderling. Een overzichtelijke atlas brengt ook Zwitserland in kaart.

 
 
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina