Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
- Koop en verkoop
- Kadaster
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


kadaster


Wat doet een Kadaster precies? Het antwoord op die vraag en op nog veel meer vragen vindt u onder Hausinfo. In het kadaster moet niet alleen de eigendom van onroerend goed worden ingeschreven, maar ook de overige zakelijke rechten, zoals pandrechten, vruchtgebruik, een Grundpfandrecht of een recht van erfdienstbaarheid zoals een recht van weg. Het Grundpfandrecht wordt gevestigd opdat hypotheek kan worden verstrekt en een Schuldbrief kan worden verkregen.

Met de inschrijving in het kadaster (Grundbuch of le Registre foncier) verkrijgt de koper de eigendom van het gekochte onroerend goed. Zolang de inschrijving nog geen feit is, kan de verkoper dus nog beschikken over het onroerend goed, indien althans Nutzen und Schaden, het gebruik en het risico, eerst overgaan met de eigendomsverwerving. Dit is geen regel maar het kan om meerdere redenen aan te bevelen zijn.

Kenmerkend voor een zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld het recht van erfdienstbaarheid, is dat een dergelijk recht van rechtswege, dus automatisch, op de verkrijger van de eigendom van het onroerend goed overgaat. Een zakelijk recht "volgt de zaak", zoals men zegt. Rust op het door u gekochte onroerend goed een recht van overpad ten gunste van een naburig perceel, dan betekent dit dus dat u als eigenaar dit recht hebt te dulden.

De adressen van het Kadaster (of Grundbuch / le Registre foncier) vindt u door te klikken op Grundbuchverwalter.
 
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina