Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
- Koop en verkoop
- Kadaster
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


notariaat


Per 1 juli 1998 is het Notariatsgesetz in werking getreden. Sindsdien zijn in Zwitserland twee soorten notariaten te onderscheiden: het "freie Notariat" en het "staatliche Notariat". Per kanton verschillen de functies. Op de site notariaat ziet u welke soort notarissen u in een bepaald kanton vindt en wat de verschillen zijn. Per kanton verschillen ook de tarieven van een notaris. De 'private' of 'freie' notaris mag alleen dan het ambt van notaris uitoefenen indien hij/zij van de Regierungsrat een Notariatsbewilligung heeft verkregen. Dit is een waarborg voor een juiste uitoefening van het ambt.

Het is aan te bevelen om u, behalve door de notaris, te laten informeren door een - onafhankelijk - adviseur over alle aspecten die voor u van belang zijn, daar de taak van de notaris doorgaans beperkt is tot het op papier stellen van een koopovereenkomst en het verlijden daarvan.

De wijze waarop in Zwitserland een notaris aan het rechtsverkeer deelneemt, is op verschillende wijzen anders dan wij dit in Nederland gewend zijn. Veelal is een notaris ook als advocaat en zelfs in enkele, weinig met het notariaat te maken hebbende, andere functies werkzaam, zoals de functie van Verwaltungsrat in het geval de feitelijk directeur van een vennootschap woonplaats in Nederland heeft.
 
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina