Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
- Erfbelasting
- Testament
- Scheiding en deling
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


scheiding en deling


Door het overlijden van een eigenaar van onroerend goed ontstaat in vrijwel alle gevallen een gebonden gemeenschap tussen de erven, een Erbengemeinschaft. De leden van een dergelijke gemeenschap kunnen alleen tezamen beslissingen nemen die het onroerend goed betreffen, hoe onbeduidend de beslissing soms ook kan schijnen. Dit leidt in veel gevallen tot de wens om tot een verdeling te komen. Een dergelijke verdeling is mogelijk zonder de tussenkomst van een notaris in Zwitserland. Het vereist een overeenkomst tussen de leden van de gemeenschap, waarin onder meer wordt vastgelegd aan wie het onroerend goed wordt toegedeeld, voor welke prijs en vanaf welke datum het bezit en risico overgaan.

In de praktijk is gebleken dat het zinvol is allereerst in een onderlinge akte gezamenlijke afspraken vast te leggen en wel zodanig, dat ieder zich daarin kan vinden. Deze afspraken worden in een - in de Duitse of Franse taal vertaald - contract neergelegd. Dit contract wordt vervolgens, tezamen met gewaarmerkte vertalingen van het uittreksel uit het overlijdensregister, een testament en eventueel een akte van erfrecht ingediend bij het bevoegde kadaster.

In het kader van de erfdeling dient eveneens aan de fiscale aspecten aandacht te worden geschonken. Voor de Nederlandse fiscus is het bedrag dat als uitkoop aan de uittredende leden van de gemeenschap wordt toegekend van belang en voor de Zwitserse fiscus de mogelijk gerealiseerde winst in verband met een Grundstückgewinnsteuer. Over al deze aspecten - de wijze van verdeling tussen de leden van de gemeenschap, de fiscale en juridische gevolgen - moet vooraf niet alleen duidelijkheid komen maar ook overeenstemming worden bereikt. 
 
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina