Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
- Erfbelasting
- Testament
- Scheiding en deling
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


testament


Naar Zwitsers recht is een handgeschreven testament rechtsgeldig. Mogelijk is echter ook dat een notaris bij akte de laatste wil vastlegt. Dit heeft het nadeel dat wijzigingen niet snel kunnen worden doorgevoerd, maar het voordeel dat tekst en inhoud overeenkomen met hetgeen de erflater daadwerkelijk heeft gewild. 

Indien de Nederlandse burger met woonplaats in Zwitserland wenst dat op de verdeling van zijn vermogen Nederlands erfrecht van toepassing is, kan hij dit als rechtskeuze in een testament vastleggen. Een dergelijke rechtskeuze wordt door de Zwitserse overheid gerespecteerd. Het vastleggen van de rechtskeuze kan ofwel door de Nederlandse, ofwel door de Zwitserse notaris gebeuren. De rechtskeuze voor Nederlands recht geldt voor alle vermogensbestanddelen die behoren tot de nalatenschap, onverschillig of de bestanddelen zich in Nederland dan wel Zwitserland bevinden. 
 
 

Voor de erflater met kinderen kan nog van belang zijn de grootte van de legitieme portie, dus het deel van de nalatenschap waarover men niet vrij is te beschikken. Indien wordt gekozen voor het Nederlandse recht, zijn alle bepalingen van dit recht op de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing, dus ook de bepalingen met betrekking tot de legitieme portie. Onder omstandigheden kan het Zwitserse recht echter aantrekkelijker zijn.
Of dit ook in uw geval zo is, moet worden bezien aan de hand van alle concrete omstandigheden. Het Zwitserse recht is in ieder geval op een aantal punten flexibeler dan het Nederlandse recht.

Het Zwitserse recht kent een rechtsfiguur die te vergelijken is met de testamentair executeur in het Nederlandse recht: der Willensvolstrecker. Deze rechtsfiguur is sterk aan te bevelen in geval van complexe vermogenssituaties (bijvoorbeeld bij kinderen uit een eerder huwelijk) of indien men gerechtvaardigd problemen tussen de erven bij de verdeling van de tot de nalatenschap behorende goederen verwacht.

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina