Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
- Erfbelasting
- Testament
- Scheiding en deling
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


erfbelasting CH


Voor de vraag welk land bevoegd is belasting te heffen, is bepalend waar de laatste woonplaats van de erflater was gelegen, in Nederland of in Zwitserland. In het laatste geval is bepalend hoeveel jaar de Nederlandse erflater zijn woonplaats in Zwitserland had op het moment van overlijden. Onder omstandigheden is noch in Nederland, noch in Zwitserland erfbelasting verschuldigd. Ditzelfde geldt voor schenkbelasting.
 
 

In de meeste kantons wordt namelijk geen erf- of schenkbelasting geheven indien het gaat om de echtgenote en de erven in de rechte lijn, dus de kinderen. Een dergelijke vrijstelling nut de erven echter alleen indien niet Nederland bevoegd is tot heffing van de erfbelasting. 

Indien in beginsel zowel Nederland als Zwitserland bevoegd zijn tot heffing van belasting, geldt een internationaal verdrag, das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Erbschaftssteuern. Dit Verdrag is in werking getreden op 9 januari 1952 en is nog steeds van kracht.

In het kader van de toedeling kan blijken van vermogenswaarden die niet bij de (Nederlandse of Zwitserse) fiscus bekend waren. Voor Zwitserland geldt in dat geval een spreciale regeling, die daarop gericht is dergelijke waarden boetevrij te kunnen melden. In Nederland is de Belastingdienst duidelijk over de vraag wie in dat geval verantwoordelijk wordt gehouden en hoe het beste te handelen is.

 

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina