Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
- Erfbelasting
- Testament
- Scheiding en deling
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


erfrecht


Indien u eigenaar bent van onroerend goed in Zwitserland, hebt u of hebben uw erven op enig moment met vragen van erfrecht te maken. Een onroerend goed kan deel gaan uitmaken van de nalatenschap, onverschillig of het onroerend goed in Nederland of in Zwitserland ligt. Door het overlijden van de erflater gaat immers zijn of haar gehele vermogen over op de erfgenamen. Dit vermogen bevat zowel de activa als de passiva. De omvang van deze nalatenschap wordt mede bepaald door het huwelijksgoederenregime van de echtelieden.

Door vererving kunnen complexe situaties ontstaan doordat meerdere personen eigenaar zijn geworden van één huis of woning. De erven tezamen vormen een deelgenootschap of - naar Zwitsers recht - een Erbengemeinschaft. In Zwitserland kan door middel van een Erbvertrag reeds bij leven een verdeling van vermogenswaarden worden vastgelegd tussen alle partijen. In  tegenstelling tot een testament, is een Erbvertrag een contract tussen partijen. Deze partijen spreken af hoe onder meer een bepaald onroerend goed zal worden verdeeld. Daartoe is echter de medewerking van alle erven vereist.

Voor diegenen die niet alleen in Zwitserland een tweede woning bezitten, maar ook woonachtig zijn in Zwitserland is, naast het Nederlandse en het Zwitserse recht, het internationale privaatrecht (IPR) van belang. Door hier te klikken leest u in welke situaties dit internationaal recht voor u van belang kan zijn. 
 
  Van vragen met betrekking tot het erfrecht, derhalve de wijze van scheiding en deling van een nalatenschap,  is te onderscheiden de vraag welk land bevoegd is om erfbelasting te heffen, het land waar de erflater zijn of haar laatste woonplaats had dan wel het land waar het onroerend goed is gelegen..   
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina