Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
- CH/NL
- CH
- NL
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


fiscus CH


Het Zwitserse belastingstelsel wijkt op een groot aantal punten af van het Nederlandse belastingstelsel. Zo kent ieder kanton een eigen belastingwet, daar ieder kanton bevoegd is zijn tarieven en de wijze van belasting vast te stellen. Daar in Zwitserland op drie niveaus inkomstenbelasting wordt geheven - de Bund, het kanton en de gemeente - is het systeem verre van doorzichtig. Denkt u daarbij aan de grote verschillen tussen de kantons als gevolg van een levendige concurrentie tussen de verschillende kantons, dan is het beeld min of meer compleet maar niet minder complex.

Zwitserland heft tevens vermogensbelasting, echter alleen op het niveau van het kanton en de gemeente.

De eigenaren van een tweede woning hebben te maken met twee systemen: in enkele kantons wordt het belastbare inkomen en vermogen tevens gebaseerd op het inkomen en vermogen uit Nederland, hoewel de belastingplichtige geen inwoner is van Zwitserland. In andere kantons daarentegen wordt strikt onderscheiden tussen inkomen en vermogen dat samenhangt of voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend goed en al het overige waarover alleen de Nederlandse fiscus bevoegd is tot heffing. Indien u zich in deze materie wilt verdiepen, kunt u hier klikken om meer te ervaren over de begrippen Steuersatz, Steuerfuss und Steuersubjekt.

Diegenen voor wie Zwitserland het woonland in fiscale zin is, zullen alleen dan met de Nederlandse fiscus nog van doen hebben indien zij ofwel onroerend goed bezitten in Nederland, ofwel grootaandeelhouder zijn van een in Nederland gevestigde onderneming ofwel - doordat zij als gepensioneerde geemigreerd zijn en in Zwitserland geen arbeid verrichten - de ziektekosten verzekerd hebben door middel van een internationaal verdrag.
 
  De koersverhouding tussen Zwitserse frank en de Nederlandse euro zal voor vrijwel ieder van belang zijn. Door hier te klikken ziet u hoe volatil deze verhouding is en derhalve hoe snel grote bedragen te verliezen dan wel te "verdienen" zijn. Beinvloeden kunt u deze koersontwikkeling vanzelfsprekend niet, u kunt deze echter wel in de gaten houden en op het juiste moment handelen. 

Een laatste punt dat in de praktijk van belang is, betreft de hypotheekvoorziening in Zwitserland. In geval van onroerend goed in Zwitserland, verdient het verre de voorkeur dat een Zwitserse bank de hypotheek neemt. Houdt u daarbij rekening met de verschillen in het Nederlandse en het Zwitserse recht. In geval van een hypotheek naar Zwitsers recht, wordt op basis van een gevestigd zakelijk recht ten bate van de bank een zogeheten Schuldbrief afgegeven. Dit betreft een waardepapier dat een geheel eigen rechtsregime kent. 
 
 

 

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina