Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
- CH/NL
- CH
- NL
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


fiscus CH/NL


In alle gevallen hebt u zowel met de Zwitserse als met de Nederlandse fiscus te doen zodra u als inwoner van Nederland eigenaar wordt van een tweede woning in Zwitserland. Ook indien u in Zwitserland woont, hebt u doorgaans met de fiscus in beide landen te maken.

Beide landen kunnen soms voor verschillende inkomens- of vermogensbestanddelen bevoegd zijn tot heffing en soms inzake dezelfde vermogens- of inkomensbestanddelen. Welk land in welk geval en waarin bevoegd is, wordt geregeld in het Doppelbesteuerungsabkommen tussen Zwitserland en Nederland van 2010, kortweg het DBA.

In dit Abkommen vindt u bepaalde basisregels, zoals de regel dat inkomen en vermogen dat voortvloeit of samenhangt met in een bepaald land gelegen onroerend goed, belast mag worden in dat land. Voorts het beginsel dat inkomen uit arbeid wordt belast in het woonland. 

Allereerst dien derhalve vast te staan welk land als uw woonland wordt beschouwd daar zowel de Nederlandse als de Zwitserse fiscus aan die vaststelling fiscale gevolgen verbindt voor de opbouw en wijze van uitbetaling van pensioen, lijfrente of uitkering. Het heeft echter ook consequenties voor het erfrecht, de ziekenkosten en voor minder ingrijpende zaken als de (auto)verzekering en het rijbewijs. 

In de praktijk doen zich vragen voor waarvoor kennisneming van het DBA nodig is, daar in ieder concreet geval bezien moet worden of de daarin geregelde uitzondering van toepassing is, dan wel aan de daar vermelde voorwaarde(n) is voldaan. Zo wordt pensioen, afkomstig uit Nederland, doorgaans belast in Zwitserland indien dit land het woonland van de pensioengerechtigde is, maar, zoals gezegd, op deze regel bestaan uitzonderingen. Wilt u dergelijke vragen beantwoorden, kijkt u dan naar artikel 5 van het DBA. In dit artikel is vastgelegd welke omstandigheden bepalend zijn voor de vraag welk land heeft te gelden als "woonland", het land waarvan de burger de nationaliteit bezit of het land waarin hij of zij woonachtig is.
 
     
 

 

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina