Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
- CH/NL
- CH
- NL
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


fiscus


Ieder die gaat werken of wonen in Zwitserland zal te maken krijgen met zowel de Zwitserse als de Nederlandse fiscus. Voorts betekent elke aankoop van onroerend goed, indien u inwoner bent en blijft van Nederland, dat zowel de Zwitserse als de Nederlandse staat bevoegd is tot belastingheffing, alleen het belastbare inkomen of vermogen en/of de mate waarin verschilt.

De essentiele vraag daarbij is derhalve welk land over welk inkomen of vermogen bevoegd tot belastingheffing is en hoe voorkomen wordt dat inkomen of vermogen niet in beide landen volledig belast wordt. Door hier te klikken, leest u welk internationaal verdrag hiervoor zorgt en ten aanzien van welk inkomen of vermogen.

Globaal geldt dat inkomen in Zwitserland minder zwaar belast wordt dan in Nederland. De tarieven zijn gematigd en in enkele kantons wordt zelfs een actieve belastingpolitiek bedreven, waardoor een dergelijk kanton zeer aantrekkelijk is voor vooral inwoners met een hoog inkomen. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met in Zwitserland hogere kosten van levensonderhoud, doorgaans hogere huren dan in Nederland gebruikelijk zijn en onder omstandigheden hogere ziektekosten. Een concrete berekening maakt een verantwoorde schatting mogelijk.

Illustratief zijn in dit verband de in Zwitserland geldende maatstaven ten aanzien van een laag, ruim en hoog inkomen. Een alleenstaande met een bruto inkomen van CHF 4'000 per maand kan zich geen bijzondere luxe veroorloven. Voor een gezin met twee kinderen wordt een inkomen van CHF 8'500 per maand doorgaans als minimum gezien.

Tot slot is van belang dat in veel kantons, maar zeker niet in alle, een hoge inkomensdrempel geldt, waardoor bij een laag inkomen geen of nauwelijks belasting wordt betaald. Ook hier zijn de kantonale verschillen echter groot, zodat ook op dit punt enige voorbereiding zinvol is.
 
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina