Home Contact    Open Huis

Zwitserland
- Werken
- Wonen
- Tweede woning
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


uw tweede woning in Zwitserland


Tot voor kort werden in toeristisch geliefde streken, al naar gelang de vraag, tweede woningen of vakantiechalets van verschillende aard en in verschillende prijsklassen gebouwd. Sinds het Zweitwohnungsinitiative is dit verleden tijd. Sindsdien mogen in gemeenten waar 20 procent of meer van de aanwezige huizen tweede woningen zijn, geen nieuwe vergunningen meer worden verstrekt.

Ondanks dit bouwverbod is het aanbod aan tweede woningen groot, vooral in het kanton Wallis. Als gevolg van dit Zweitwohnungsinitiative is tussen Erstwohnungen en Zweitwohnungen te onderscheiden. Voor een Erstwohnung moet u woonplaats hebben of nemen in de gemeente waar het onroerend goed is gelegen.

Behalve dit onderscheid kennen vele gemeenten ook woningen die behoren tot het voormalige EWAP-bestand. Voor zover een woning tot dit bestand behoort, mag een dergelijke woning eveneens alleen door burgers - dat wil zeggen: Zwitsers of EU-burgers - worden verworven die woonplaats hebben in de desbetreffende gemeente.

Om de geldende voorwaarden compleet te maken: daarnaast gelft het vereiste van een Lex Koller-vergunning, te onderscheiden van een verblijfsvergunning die een ander doel dient. Een op de Lex Koller gebaseerde vergunning geeft een buiten Zwitserland wonende niet-Zwitser het recht een tweede woning te kopen. Dit recht is niet onbeperkt: er gelden voorwaarden ten aanzien van de grootte van het perceel en het maximaal aantal bewoonbare vierkante meters. Bovendien wordt aan één persoon - waaronder ook is te begrijpen een echtpaar - slechts één vergunning toegekend.

In de praktijk levert dit problemen op in die gevallen waarin een chalet of woning beschikt over twee wooneenheden. Dit komt net name in het kanton Wallis vaak voor.

Gelet op al deze voetangels en klemmen is het aan te bevelen u tijdig een juist beeld te vormen van de vereiste vergunningen en voorwaarden. In dit opzicht zijn de eisen strikt en worden ook door de Zwitser overheid strikt nageleefd.

 
  Voorts geldt als ervaringsregel dat zowel voldoende tijd als voldoende beschikbare financiele middelen een voorwaarde zijn om werkelijk plezier te hebben van uw tweede woning. In het kader van een afweging tussen kosten en (emotionele) baten is van belang dat in sommige kantons, zoals Wallis en Graubünden, de in Zwitserland verschuldigde belasting mede wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen dat in Nederland wordt belast, dit op grond van het principe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Daarbij dient u het feit te betrekken dat in het kanton Wallis slechts 10 procent van de hypotheekrente en de hypotheekschuld voor aftrek in aanmerking wordt genomen.

Tot slot kan de prijsontwikkeling in een bepaald gebied van groot belang zijn: in een artikel van de Tages Anzeiger van 12 december 2016 ziet u onder de titel "Wo die Wohnungspreise in den Bergen jetzt tiefer sind" in welke regionen de prijs voor tweede woning (soms drastisch) gedaald is en waar deze (gematigd) gestegen is.
 

 

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina