Home Contact    Open Huis

Zwitserland
- Werken
- Wonen
- Tweede woning
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


werken in Zwitserland


Sinds 2001 geldt tussen de EU en Zwitserland een verdrag, het Freizügigkeitsabkommen, op grond waarvan een Nederlander, dus een EU-burger, het recht heeft om te wonen en te werken in Zwitserland.
Een arbeidsvergunning, zoals voor 2001, is dus niet meer nodig. Wel is een verblijfsvergunning nodig, een zogeheten Bewilligung of Permis.Naar gelang de beoogde duur van het verblijf
en de reden daarvan is te onderscheiden tussen verschillende soorten vergunningen.

Het bevoegde orgaan is het Migrationsamt van het kanton waarheen u denkt te gaan verhuizen. Er bestaat geen recht op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. U zult moeten aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden.

Voorts is van belang dat Zwitserland een beperking van het aantal emigranten nastreeft, onder meer door invoering van een voorrangsregeling, door het Zwitserse parlement in het kader van de besluitvorming aangeduid als "Inländervorrang light". Meer informatie vindt u in actueel.

Indien u echter niet langer dan drie maanden in Zwitserland zult verblijven en daar niet zult werken, noch als werknemer, noch als zelfstandige, hebt u geen vergunning nodig. In alle andere gevallen dient u te zorgen voor een tijdige vergunning, naast de verplichting om u binnen een week te melden bij uw woongemeente.

 
  Een goede site waarop werkgevers die een werknemer zoeken en potentiele werknemers elkaar vinden is job.ch. De RAV richt zich specifiek op arbeidsbemiddeling en biedt op www.job-room.ch een daarop gericht werkaanbod. De RAV valt onder het Ministerium von Wirtschaft, Bildung und Forschung.
 

Huisarts/medisch personeel

In Zwitserland zijn vooral artsen en in het algemeen medisch personeel uiterst welkom. Zwitserland zelf heeft in het verleden te weinig studenten toegelaten tot de medische studie en voorts te weinig personeel opgeleid, waardoor er in Zwitserland een tekort aan artsen bestaat, voor zover niet buitenlandse artsen konden worden geplaatst.

De gemeente Hasliberg zoekt bijvoorbeeld al enige tijd een huisarts. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een gepensioneerd arts, of een arts die kort voor zijn of haar pensioen staat, en die nog graag, zij het niet fulltime, in een landelijke omgeving in Berner Oberland een huisartspraktijk wil voeren.

In dit verband is de Arbeitsgruppe Generationenwohnen in het kader van het project Zukunft Hasliberg interessant. Van de zijde van de gemeente is iedere medewerking op elk gebied verzekerd, waardoor de drempel voor een Nederlandse arts minimaal zal zijn.

 
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina