Home Contact    Open Huis

Zwitserland
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag
- AIA

   
 


focus op uw vraag


Deze site beoogt eveneens die onderwerpen nader te bespreken die op een bepaald moment, door welke oorzaak ook, actueel worden en velen bezig houden. Zo betreffen vele vragen de komende automatische uitwisseling van informaties (AIA) tussen Zwitserland en onder andere Nederland. Zwitserland heeft zich verplicht tot het verzamelen van fiscale informaties in het jaar 2017 en vanaf 2018 zal het een feit zijn: de Nederlandse fiscus ontvangt “automatisch”, dat wil zeggen zonder specifieke vragen, alle gegevens over banksaldi in Zwitserland van in Nederland wonende burgers en omgekeerd.

Deze vraag is vooral voor diegenen van belang die tot op dat moment om welke reden ook noch het bezit van een onroerend goed in Zwitserland gemeld hadden, noch het bestaan van een bankrekening in Zwitserland.

Een ander thema dat velen bezig houdt, is de toe- of verdeling van een onroerend goed tussen erven. Dit levert niet alleen in juridische zin vele vragen op. Klik op "Knatsch im Haus oftwel: heibel tussen de erven" voor een korte behandeling van deze problematiek alsmede een aantal tips ter vermijding van conflicten.over langere tijd. 
 
  Tot zover twee onderwerpen waarover mij regelmatig vragen bereiken. Graag hoor ik van u wat u op dit moment bijzonder bezig houdt waar het gaat om kwesties die Zwitserland betreffen. Betreft dit een kwestie van meer algemene aard, vindt u vervolgens op deze site een bespreking van het thema. Vanzelfsprekend worden uw berichten vertrouwelijk behandeld.  
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina