Home Contact    Open Huis

Zwitserland
- Werken
- Wonen
- Tweede woning
Fiscus
Erfrecht
Notariaat
Kengetallen
Banken
Berner Oberland
Actueel
Boek & Galerie
Uw vraag

   
 


Zwitserland


Een land om te wonen, te werken en met vakantie te gaan. Een mooi en boeiend, maar ook gecompliceerd land. De oorzaken daarvan zijn velerlei.

Ik noem er enkele: de vergaande autonomie van de kantons waardoor ieder kanton zijn eigen wetgevende en uitvoerende macht heeft, de grote verschillen tussen de kantons, natuurlijk in taal en belastingtarieven, maar ook en vooral in sfeer en cultuur. Daarbij verlopen de politieke processen zo anders dan in Nederland, zodat het lang duurt voordat men werkelijk het gevoel heeft "de" Zwitser te begrijpen en het land te kennen. 

Zwitserland kent vier zogeheten Bundessprachen: het Duits, het Frans, het Italiaans en het Retoromaans. Wanneer u klikt op Sprachkart, ziet u verschillende zogeheten Themakarte, waaronder een overzicht dat laat zien, welke taal in een bepaald gebied wordt gesproken. Beheersing van het Frans, Duits of Itialiaans, afhankelijk van de streek waar u gaat werken en/of ook wonen, is zeker een voordeel. Een tijdige planning en voorbereiding in geval van een voorgenomen emigratie loont derhalve: te denken is ook aan de financiering, een goede bankrelatie, kortom het aspect banken wordt belangrijk. 

Interesseert u zich voor de verschillende soorten dialekten? Klikt u dan op Schweizerdeutsches Wörterbuch.

Bij dit alles is te bedenken dat het Zwitserse recht op talloze punten wezenlijk afwijkt van het Nederlandse recht. Indien u daarvan uitgaat, loopt u geen al te grote risico's. Wie zeker van zijn zaak wil zijn, doet er goed aan advies in te winnen. 

Hiierna vindt u onder werken en wonen enige informatie. Wilt u zich op de hoogte stellen van de meest actuele onderwerpen, dan vindt u wellicht informatie van uw gading door te klikken op actueel.
 
 
     
     
naar boven

home sitemap zoom-uit  zoom-in printer vriendelijke pagina